Förslöv, 38 m

Höjdskillnad 38 m. (23-61)
Brantaste 400 m 3.6 %
Medelstigning 2.0 %
Längd 1890 m.
Tid för standardcyklisten att klara backen 3:46 min (30.1 km/h)
Climb time 0:56 min
Kip 12
Rank i Hallandsåsen 64
Rank i Skåne 239
KML fil _forslov_38_55_70.kml

Denna backa har "upptäckts" mha. ett dataprogram. Det är möjligt att backen i verkligheten ser annorlunda ut.

De vanligaste avvikelserna:

  • Det är möjligt att vägen inte är asfalterad
  • Det är möjligt att backen egentligen är högre (detta pga begränsingar i dataprogrammet som användes)
  • Höjdprofilen kanske inte stämmer

Om du har mer information om denna backe eller har bilder som du vill dela med dig: Tveka inte att skicka en email till louis snabel-a shortestpath.se!

Karta/Profil

Höjddata har beräknats mha. DEM data.

"Hills" kartan har specialkonstruerats för denna hemsida mha. OpenStreetMap data samt SRTM höjddata. "Hills" kartan har gjorts tillgänglig under Creative Commons licensen. "Map" och "Satellite" kartorna är från Google.