Bakgrund

Inför 2011 funderade jag på vilka sportsliga mål jag skulle sätta upp för det kommande året. Jag hade ingen lust att ta på mig något stort som springa halvmara, cykla Vättern Runt eller liknande. Men så kom jag på det: jag skulle cykla upp för Skånes tuffaste backe med min racercykel.

Jag kommer ursprungligen från Holland, som bekant ett mycket platt land, där backar över 40 meters höjd kallas för berg. Då jag bodde där brukade jag cykla flera mil bara för att kunna klättra upp på Holterberg (59 meter högt) och några andra likadana backar, så det skulle vara kul att känna på Skånes värstingar.

Detta var början till ett projekt som blev mycket större än jag hade räknat med.

Förresten jag heter Louis Verhaard, bor i Lund. Jag är egentligen inte någon riktigt inbiten cyklist, jag cyklar kanske 100 mil per år. Det är snarare kombinationen av cykelintresse, kartfascination och faktum att jag är programmeringsnörd som gjorde det kul att göra denna hemsida som sidoresultat av detta projekt.

Var finns backarna?

Jag försökte först ta reda på via nätet vilken den värsta backen var. Det fanns lite olika bud: Slimminge på Rommelåsen, Brösarps backar, Lotta på Åsen, Glumslöv, fast de flesta nämnde olika vägar på Hallandsåsen. Backprofiler fanns inte överhuvudtaget. climbs.dk, som har profiler för många backar i Hallandsåsen, fanns inte då, eller jag hittade den inte i alla fall.

Jag kunde mha. Google Earth kolla upp backprofilen genom att mata in en väg. På detta sätt kollade jag upp vissa vägar, men detta var ett omständigt sätt; det kändes som man lätt kunde missa många backar.

Efter mycket experimenterande och letande använde jag följande sätt: på http://www2.jpl.nasa.gov/srtm hittade jag gratis tillgänglig höjddata som man lätt kunde ladda hem.

Denna höjddata används i kombination med information om alla vägar som finns i Skåne. Väginformation kom från OpenStreetMap. OpenStreetMap är en karta som är ungefär som wikipedia: vem som helst kan ändra kartan, och all information är fri tillgänglig.

Jag laddade ned http://download.geofabrik.de/osm/europe/sweden.osm.bz2 som innehåller all kartinformation om Sverige. Även i detta fall är det inte svårt att skriva ett dataprogram som kan läsa denna fil och filtrera ut GPS koordinaterna för alla vägar i Skåne.

Nu hade jag all rådata som behövdes, så nu kunde jag med datorn beräkna höjden på alla backar på Skånes vägar. Det finns några praktiska problem:

  • höjddatan är inte exakt. Den delar in jorden i 90x90 meter stora kvadrater och ger medelhöjden för varje kvadrat. Själva rådatan är inte helt pålitlig och kan ha fel med några meter. Mitt dataprogram extrapolerar denna data för att uppskatta höjden på en enskild GPS koordinat. Det visar sig att detta inte stämmer i mycket kuperade områden (många små backar), i branta partier av backar, eller när vägen har annan (oftast lägre) höjd än omgivningen. Men för det mesta är det rätt bra ändå.
  • kartdatan är inte alltid komplett. För det första är OpenStreetMap kartan långt ifrån komplett; då jag började fanns t.ex. inte alla vägar över Hallandsåsen inlagda. Dessutom finns det ibland inte information om vägar är asfalterade eller inte. Men jag måste säga att datan som finns är förvånansvärd pålitlig; jag har inte hittat några påhittade vägar överhuvudtaget.

Ändå blev resultatet bra; de flesta backarna som hittades med dator stämde bra överens med verkligheten.

Hur tuff är en backe?

Nu jag hade hittat (i teori i alla fall) alla backar i Skåne dyker nästa problem upp: hur tufft är det att cykla uppför en backe? Vilken är t.ex. tuffast av en backe som är 100 meter hög på 5%, och en annan backe som är 80 meter hög på 7%?

Detta problem har ingen riktig lösning, men på method finns att läsa hur jag gick tillväga.

Slutsats

Min slutsats blev att Tarravägen vid Båstad är Skånes tuffaste backe, och Brantekällavägen vid Hasslöv den tuffaste i närheten av Skåne.

Jag tog mig ditt en dag, cyklade upp för dessa backar och några till och var riktigt nöjd; backarna var vida överlägsna "bergen" i Holland. Jag träffade några danska cyklister som tog mig till Börkeredsbacken, och i efterhand borde jag ha cyklat upp till Flintarp som inte heller fanns med.

Nästa projekt blir nog att en gång cykla upp för ett riktigt berg i Alperna, vi får se när och vilket/vilka berg.