Tuna, Landsvägen, 26 m

Höjdskillnad 26 m. (18-44)
Brantaste 400 m 3.2 %
Medelstigning 2.6 %
Längd 1000 m.
Tid för standardcyklisten att klara backen 2:09 min (27.9 km/h)
Climb time 0:39 min
Kip 8
Rank i Nordvästra Skåne 79
Rank i Skåne 436
KML fil _tuna_lands_26_38_72.kml

Denna backa har "upptäckts" mha. ett dataprogram. Det är möjligt att backen i verkligheten ser annorlunda ut.

De vanligaste avvikelserna:

  • Det är möjligt att vägen inte är asfalterad
  • Det är möjligt att backen egentligen är högre (detta pga begränsingar i dataprogrammet som användes)
  • Höjdprofilen kanske inte stämmer

Om du har mer information om denna backe eller har bilder som du vill dela med dig: Tveka inte att skicka en email till louis snabel-a shortestpath.se!

Karta/Profil

Höjddata har beräknats mha. DEM data.

"Hills" kartan har specialkonstruerats för denna hemsida mha. OpenStreetMap data samt SRTM höjddata. "Hills" kartan har gjorts tillgänglig under Creative Commons licensen. "Map" och "Satellite" kartorna är från Google.