Herrebergavägen

Höjdskillnad 61 m. (83-144)
Brantaste 400 m 5.8 %
Medelstigning 4.0 %
Längd 1520 m.
Tid för standardcyklisten att klara backen 3:54 min (23.4 km/h)
Climb time 1:38 min
Kip 31
Rank i Romeleåsen 7
Rank i Skåne 73
KML fil herrebergav.kml
Strava segment http://app.strava.com/segments/1483535

Karta/Profil

Höjddata har beräknats mha. DEM data.

"Hills" kartan har specialkonstruerats för denna hemsida mha. OpenStreetMap data samt SRTM höjddata. "Hills" kartan har gjorts tillgänglig under Creative Commons licensen. "Map" och "Satellite" kartorna är från Google.