Östra Karup, Postridarens väg/Tvehögavägen

Höjdskillnad 163 m. (16-179)
Brantaste 400 m 11.3 %
Medelstigning 6.7 %
Längd 2440 m.
Tid för standardcyklisten att klara backen 9:26 min (15.5 km/h)
Climb time 5:47 min
Kip 176
Rank i Hallandsåsen 2
Rank i Skåne 2
KML fil postridar_tvehogav.kml

Jag är tveksam om profilen vid Tvehögavägen verkligen stämmer. Vägen går här längs med en brant backe, då blir det lätt fel. Måste besöka denna backe med en barometer.

Karta/Profil

Höjddata har beräknats mha. DEM data.

"Hills" kartan har specialkonstruerats för denna hemsida mha. OpenStreetMap data samt SRTM höjddata. "Hills" kartan har gjorts tillgänglig under Creative Commons licensen. "Map" och "Satellite" kartorna är från Google.