Södra Sandby, Räftvägen

Höjdskillnad 47 m. (27-72)
Brantaste 400 m 4.2 %
Medelstigning 2.1 %
Längd 2230 m.
Tid för standardcyklisten att klara backen 4:33 min (29.4 km/h)
Climb time 1:14 min
Kip 18
Rank i Sydvästra Skåne 8
Rank i Skåne 148
KML fil sandby_raftv.kml

En böljande backe. Den är inte svår, men ändå flitigt besökt av Lundacyklister eftersom den ligger på vägen till det vackra omrädet sydöst om Lund.

Goda chanser till motvind.

Karta/Profil

Höjddata har mätts med barometer

"Hills" kartan har specialkonstruerats för denna hemsida mha. OpenStreetMap data samt SRTM höjddata. "Hills" kartan har gjorts tillgänglig under Creative Commons licensen. "Map" och "Satellite" kartorna är från Google.